Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Treba ti godina dana da stekneš prijatelja, no dosta ti je jedan sat da ga duboko povrijediš.

  • 0
  • 0