Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Ako se suzdržiš u trenutku srdžbe, izbjeći ćeš stotinu dana žalosti.

  • 0
  • 0