Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Kad kupuješ lonac, prvo ga kucni; kad se ženiš, prvo se raspitaj.

  • 0
  • 0