Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Ako za smjer pitaš neljubazno, možeš završiti trideset kilometara od odredišta.

  • 0
  • 1