Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Ako si siromašan, stani postrance; ako si nesretan, ne druži se sa sretnicima.

  • 0
  • 0