Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Jedan sluga, dva vjedra vode u kući; dva sluge, jedno vjedro vode; tri sluge, nijedno vjedro.

  • 0
  • 0