Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Priroda je blaga prema muškarcu, ali je muškarac okrutan prema ženi koju ljubi.

  • 0
  • 0