Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Novac prisiljava i mrtve da govore, a bez novca se ne mogu ni nijemi prisiliti da šute.

  • 0
  • 0