Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Bolje koliba od slame u kojoj se smiju negoli palača od mramora u kojoj plaču.

  • 0
  • 0