Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

U glavi pijana čovjeka vrti se nakon dvije ili tri čaše; u glavi tašta čovjeka vrti se nakon prve laske.

  • 0
  • 0