Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Tuđa žetva uvijek je najbolja žetva; vlastita djeca uvijek su najbolja djeca.

  • 0
  • 0