Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Bolje je roditelje za života nahraniti piletinom negoli im na grob prinijeti slona kao žrtvu.

  • 0
  • 0