Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Sudbina ima četiri noge, osam ruku i šesnaest očiju: kako se onda grješnik sa samo dvjema nogama, dvjema rukama i dva oka može nadati da će joj pobjeći?

  • 0
  • 0