Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Ako je čovjeku suđeno da ima samo pola mjerice riže, može proći sva rižina polja Kine pa opet neće imati cijelu mjericu.

  • 1
  • 0