Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Ako želiš znati svoju prošlost, gledaj svoje sadašnje stanje. Ako želiš znati svoju budućnost, gledaj svoje sadašnje djelovanje.

  • 3
  • 0