Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Vrata iza kojih je skriveno dobro teško je otvoriti; vrata iza kojih je skriveno zlo teško je zatvoriti.

  • 0
  • 0