Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Sa stotinu muškaraca se može načiniti tabor, ali je potrebna žena da bi se načinio dom.

  • 0
  • 0