Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Kad se muški samostan nalazi nasuprot ženskom, ako se ništa i ne događa, isto je kao da se događa.

  • 0
  • 0