Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Budi krotak i skroman ako želiš da te uzvise; hvali tuđe vrline ako želiš steći prijatelje.

  • 0
  • 0