Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Čovjek koji premeće planine, započinje premetanjem kamenčića.

  • 0
  • 0