Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Jedan ne može pomoći mnoštvu, no mnoštvo može pomoći jednomu.

  • 1
  • 0