Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Ako si siromašan, brini se za sebe; kad se obogatiš, pobrini se za druge.

  • 0
  • 0