Best Quot

Najbolji citati u životu su besplatni!

Kineske poslovice

Velike se stvari mogu umanjiti; no umanjimo li male stvari, ne ostaje ništa.

  • 0
  • 0